Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

ΣΚΟΛΙΩΣΗ


Τι είναι η Σκολίωση;

Η Σκολίωση είναι μια πάθηση, της Σπονδυλικής Στήλης κατά την οποία δημιουργούνται αφύσικες πλάγιες καμπύλες στο σώμα του παιδιού, με την παράλληλη ανάπτυξη ύβων (ύβος = κύρτωμα στην ράχη, καμπούρα).

Είναι η Σκολίωση εκδήλωση κάποιας ασθένειας;

Στο μεγαλύτερο ποσοστό περίπου 80% των σκολιώσεων δεν υπάρχει εμφανές παθολογικό υπόστρωμα, αλλά σε ένα καθ' όλα φυσιολογικό παιδί στην Εφηβεία αρχίζει να δημιουργείται σκολίωση. Υπάρχουν όμως και σκολιώσεις ,όπως είναι οι Συγγενείς Σκολιώσεις κατά τις οποίες η δημιουργία της αφύσικης καμπύλης ξεκινάει από κάποιο ή κάποιους σπονδύλους που δεν σχηματίστηκαν σωστά κατά την γέννηση. Καθώς επίσης σε άλλες σκολιώσεις όπως οι Νευρομυϊκές Σκολιώσεις, παθήσεις των νεύρων ή των μυών οδηγούν στην ανάπτυξη μεγάλων σκολιώσεων εξ' αιτίας της παράλυσης ομάδων μυών που συγκρατούν την σπονδυλική στήλη. Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι πολλοί τύποι σκολιώσεων που συνεπεία ενός τραύματος, μιας φλεγμονής ή μιας γενικότερης πάθησης οδηγούν στην ανάπτυξη Σκολίωσης. Οι Σκολιώσεις όμως αυτές παρουσιάζονται μετά την εμφάνιση της κυρίας πάθησης, σαν δευτερογενείς εκδηλώσεις, οπότε και οι γονείς το γνωρίζουν.

Τι πιθανότητες έχει το παιδί μου να αναπτύξει Σκολίωση;

Οποιοδήποτε παιδί μπορεί να αναπτύξει σκολίωση. Η σκολίωση αυτή ονομάζεται Ιδιοπαθής, διότι ακόμη δεν γνωρίζουμε το ακριβές αίτιο αυτής της παρέκκλισης. Πιο συχνά όμως η Ιδιοπαθής Σκολίωση παρουσιάζεται στους Εφήβους και ιδιαίτερα μεταξύ 9 και 13 ετών, στην φάση δηλαδή της ταχείας ανάπτυξης. Τα κορίτσια έχουν μια μεγαλύτερη τάση από τα αγόρια να αναπτύσσουν σκολίωση.

Είναι η Σκολίωση κληρονομική;

Δεν έχει μέχρι σήμερα αποδειχθεί η άμεση κληρονομικότητα, όμως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις της μετάδοσης της από φορείς μέσα στην ίδια οικογένεια, ακόμη και εάν η μετάδοση δεν είναι από γενιά σε γενιά, καθώς και ο τύπος ή η βαρύτητα της παραμόρφωσης δεν είναι απαραίτητο να είναι η ίδια του ή των φορέων.

Φταιει μήπως η κακή στάση όταν διαβάζει; ή η βαριά του τσάντα;

Η συνήθεια που έχουν τα παιδιά να διαβάζουν και να γράφουν “στραβά” ή να κρατούν μια βαριά τσάντα από το ένα χέρι, δεν έχει σχέση με την ανάπτυξη της Ιδιοπαθούς Σκολιώσεως, η οποία είναι πάθηση των σπονδύλων, αλλά μπορεί να τα οδηγήσει όμως στη διατήρηση μιας κακής στάσης του σώματος, η οποία με ασκήσεις γυμναστικής και κάποιες οδηγίες μπορεί εύκολα να διορθωθεί

Παίζει ρόλο η διατροφή του παιδιού και η γυμναστική;

Η διατροφή του παιδιού στη σημερινή κοινωνία είναι πλήρης από ότι χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει σωστά. Μόνο στα παλιά χρόνια και ειδικά της κατοχής λόγω ελλείψεως βασικών ειδών διατροφής, τα παιδιά ανέπτυσσαν ραχιτισμό και κατ' επέκταση μια δευτεροπαθή σ' αυτόν σκολίωση. Σήμερα είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ραχιτικής σκολίωσης από κακή διατροφή. Όσο δε για την γυμναστική, το μόνο που μπορεί να προκαλέσει η έλλειψη άσκησης είναι μια κακή στάση εύκολα αναστρέψιμη.

Πώς μπορώ να καταλάβω αν το παιδί μου έχει σκολίωση;

Η εξέταση για την διαπίστωση της παθολογικής παρέκκλισης της σπονδυλικής στήλης είναι παρά πολύ απλή και μπορεί να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους ίδιους τους γονείς αλλά και κατά το μάθημα της γυμναστικής από τους γυμναστές. Η εξέταση διαρκεί δύο λεπτά μόνο. Αποτελείται από δύο επί μέρους εξετάσεις. Την Παρατήρηση του σώματος του παιδιού γυμνού ή με ένα εφαρμοστό φανελάκι σε όρθια θέση από εμπρός και από πίσω και από το τεστ Επικύψεως.Έκανα τα δύο αυτά τεστ και διαπίστωσα ότι υπάρχει ασυμμετρία. Τι θα πρέπει να κάνω;

Το επόμενο βήμα είναι η επίσκεψη σε ένα ορθοπεδικό ή σε ένα οργανωμένο κέντρο για παθήσεις σπονδυλικής στήλης ώστε να διασταυρωθεί η εξέταση. Εφ' όσον ο ορθοπεδικός διαπιστώσει την ύπαρξη αυτών των παραμορφώσεων το παιδί υπόκειται σε ακτινολογικό έλεγχο με μία ακτινογραφία FACE και το παιδί σε όρθια θέση. Από τον ιατρό γίνεται αξιολόγηση αυτής της ακτινογραφίας με μέτρηση της γωνίας που σχηματίζουν οι σκολιωτικοί σπόνδυλοι μεταξύ των. Μετά την μέτρηση αλλά και την κλινική αξιολόγηση υπάρχουν οι εξής τρεις πιθανές αντιμετωπίσεις:

α-Να τεθεί η διάγνωση της Ιδιοπαθούς σκολιώσεως
β-Να γίνει συμπληρωματικός ακτινολογικός έλεγχος με άλλες ακτινογραφίες
γ-Να τεθεί υπό παρακολούθηση το παιδί και να επανεξετασθεί μετά από 4- 6 μήνες.

Το παιδί μου είναι υπό παρακολούθηση. Τι σημαίνει αυτό;

Το διάστημα αυτό που θα ακολουθήσει μετά την πρώτη εξέταση, το διάστημα της παρακολούθησης χωρίς θεραπεία, χρησιμεύει για να διαπιστωθεί εάν τα ευρήματα που συνηγορούν για την αρχή μιας σκολιώσεως είναι αρκετά για να υποβληθεί το παιδί σε θεραπεία. Δηλαδή εάν στην επόμενη επανεξέταση το παιδί βρεθεί να έχει μεγαλύτερη παραμόρφωση από πριν ή στην ακτινογραφία του διαπιστωθεί ότι μεγάλωσε η μετρηθείσα γωνία καθώς και το μέγεθος στροφής των σπονδύλων, τότε πρόκειται για μια Σκολίωση επιδεινούμενη που πρέπει να συγκρατηθεί με την εφαρμογή συντηρητικής θεραπείας. Εάν δεν προκύψει διαφορά το παιδί θα επανεξετασθεί μετά από 6 μήνες και εάν το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, πιθανότατα πρόκειται για μια μορφή αυτοϊώμενης (αυτοϊώμενη = πάθηση που θεραπεύεται από μόνη της χωρίς την ανάγκη θεραπείας) σκολίωσης, που δεν θα χρειασθεί ποτέ θεραπεία. Παρ' όλα ταύτα μέχρι το τέλος της ανάπτυξης το παιδί θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι γονείς σ΄ αυτήν την περίοδο είναι η απότομη αύξηση ύψους, η οποία πάντα οδηγεί σε επιδείνωση της ήδη υπάρχουσας σκολίωσης και εάν παρατηρήσουν στο σώμα του παιδιού να μεγαλώνει η παραμόρφωση, τότε θα πρέπει να επισκεφθούν άμεσα το κέντρο που παρακολουθεί το παιδί ακόμη και εάν δεν έχει φθάσει η προκαθορισμένη ημερομηνία του ραντεβού.

Το παιδί μου έχει Σκολίωση. Υπάρχει θεραπεία και ποια;

Η ιδιοπαθής σκολίωση αντιμετωπίζεται σχεδόν πάντα συντηρητικά εκτός ειδικών πε-ριπτώσεων που λόγω καθυστερημένης διάγνωσης ή αδυναμίας να θεραπευθεί συντηρητικά, οδηγείται στο χειρουργείο. Η συντηρητική θεραπεία της σκολίωσης έχει στόχο να διορθώσει βασικά το κοσμητικό πρόβλημα. Δηλαδή να διορθώσει την στάση και να μειώσει στο ελάχιστο την ύπαρξη παραμορφωτικών κυρτωμάτων. Η θεραπεία βασίζεται στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ημέρας ενός ειδικού κορσέ από πλαστικό υλικό, το οποίο πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα του παιδιού. Η κατασκευή του μέχρι πρόσφατα, γινότανμετά από την λήψη σε ειδικό μηχάνημα έλξεως του κορμού, ενός γύψινου καλουπιού. Σ' αυτό το καλούπι γίνονταν επί πλέον διορθώσεις, διατηρώντας όμως τις αρχικές αναλογίες.Στην SPONDYLOS Laser Spine Lab η όλη διαδικασία λήψης μέτρων αλλά και η επεξεργασία του εκμαγείου γίνεται ψηφιακά σε υπολογιστές. Η εφαρμογή αυτού του ειδικού τύπου κορσέ που επικράτησε να αποκαλείται “ Κηδεμόνας Σκολιώσεως” γίνεται καθ' όλη την διάρκεια του 24ώρου με διαλείμματα κάποιων ωρών, που καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως π.χ.: Η ηλικία, όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί, τόσο περισσότερες ώρες θα πρέπει να τον φοράει. Το μέγεθος της παραμόρφωσης: Μεγάλες σκολιώσεις απαιτούν περισσότερο χρόνο εφαρμογής κ.ά.

Ο κηδεμόνας σκολιώσεως θα διορθώσει τη Σκολίωση;

Η εφαρμογή του κηδεμόνα σκολιώσεως έχει στόχο πρώτα την συγκράτηση των παραμορφώσεων, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια της πριν την εφαρμογή του. Δεύτερον ένας σωστά κατασκευασμένος κηδεμόνας σκολιώσεως λειτουργεί εκτός από ένα εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη της σκολίωσης και σαν ένα καλούπι που μέσα σε αυτό το παιδί αναπτύσσεται ,δεχόμενο κάθε στιγμή αντίθετες πιέσεις από αυτές, που το ίδιο το σώμα ασκεί δημιουργώντας τα
σκολιωτικά κυρτώματα. Η σωστή κατασκευή αλλά και η εφαρμογή του κηδεμόνα σκολιώσεως, καθ' όλη την διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα του στόχου που ετέθη. Παρ' όλα ταύτα υπάρχουν και σκολιώσεις, που είτε διαγνώσθηκαν αργά, είτε αντιμετωπίσθηκαν με όχι σωστή ή λίγη ποσοτικά σε χρόνο θεραπεία, που δεν φθάνουν τελειώνοντας η ανάπτυξη, σε καλά αποτελέσματα. Αυτές οι σκολιώσεις χειρουργούνται με μέτρια αισθητικά αποτελέσματα, αλλά και με θυσία της κινητικότητας της Σπονδυλικής στήλης, εφ' όσον χειρουργική θεραπεία σημαίνει Σπονδυλοδεσία = δέσιμο χειρουργικά των προβληματικών σπονδύλων

Τι προβλήματα θα αντιμετωπίσει το παιδί μου αν φορέσει κηδεμόνα Σκολιώσεως και πως θα τα αντιμετωπίσω;

Επειδή ο κηδεμόνας πρέπει να εφαρμόζει τέλεια στο σώμα και επί πλέον θα πρέπει να ασκεί πιέσεις σε ορισμένα σημεία, όπως η λεκάνη, οι ώμοι και οι κορυφές των ύβων στα πλευρά ή στη μέση, η κατασκευή του είναι από σκληρό πλαστικό επενδυμένο εσωτερικά με ειδικής κατασκευής μαλακό υποαλλεργικό υλικό.

Στα σημεία λοιπόν πιέσεως μπορεί το δέρμα να υποστεί μικρούς ερεθισμούς, που αντιμετωπίζονται εύκολα κατά την διά-ρκεια της θεραπείας και εξαφανίζονται με την τελική αφαίρεση του κηδεμόνα.

Η κακοσμία αντιμετωπίζεται με συχνά λουτρά καθώς και με το φόρεμα κάτω από τον κηδεμόνα βαμβακερής, μικρότερης σε νούμερο από το κανονικό, φανέλας που μπορεί να αλλάζει τακτικά το παιδί.

Λόγω της συνεχούς εφαρμογής οι μύες του παιδιού θα υποστούν μικρής έκτασης ατροφία η οποία θα επανέλθει όμως αμέσως μετά την αφαίρεση του.

Με εφαρμογή ακατάλληλων κηδεμόνων μπορεί να παρουσιασθεί μικρή παραμόρφωση σαν χωνί του θώρακα και μικρό περιορισμό της αναπνευστικής λειτουργίας.

Ακόμη ένας ακατάλληλος κηδεμόνας μπορεί να προκαλεί πίεση στις μασχάλες με επακόλουθο μούδιασμα στα χέρια. Το φαινόμενο είναι συνήθως παροδικό και εξαφανίζεται με τη διόρθωση του κηδεμόνα ή την προσωρινή αφαίρεσή του.

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικροί αυτοί ασθενείς είναι το ψυχολογικό πρόβλημα .Δυστυχώς η εμφάνιση και η θεραπεία της σκολιώσεως συνυπάρχει με τη περίοδο της εφηβείας που ούτως ή άλλως είναι δύσκολη. Σ' αυτή τη δύσκολη ηλικία έρχεται η εφαρμογή του κηδεμόνα σκολιώσεως να επιβαρύνει την εφηβική αναζήτηση ταυτότητας και δυστυχώς τα παιδιά δεν έχουν πολλούς συμμάχους σ’ αυτό το πρόβλημα, παρά μόνο την οικογένειά τους, που κι αυτή πολλές φορές αισθάνεται ένοχη για το πρόβλημα που προέκυψε. Οι γονείς θα πρέπει μαζί με το κέντρο που παρακολουθεί το παιδί να το στηρίξουν και να διώξουν τυχόν ανασφάλειες ή την άρνηση του παιδιού στην εφαρμογή της θεραπείας.

Τι πρέπει να προσέξω κατά την διάρκεια της θεραπείας ;

Η σωστή αντιμετώπιση μιας σκολίωσης πρέπει να γίνεται συντονισμένα και σε κέντρα που διαθέτουν την απαραίτητη οργάνωση και υποδομή, εφ’ όσον είναι μια πάθηση που θα πρέπει να παρακολουθείται για τουλάχιστο ένα χρόνο μετά το τέλος της ανάπτυξης που στατιστικά τοποθετείται στα 16.5 έτη στα κορίτσια και τα 17.5 στα αγόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που το όριο αυτο δεν επιμηκύνεται Τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε στη διάρκεια της θεραπείας είναι:

1-Αναζήτηση οργανωμένου κέντρου που θα παρακολουθήσει το παιδί τα επόμενα χρό-νια.Το Κέντρο θα πρέπει να είναι παρέχει εκτός από την καλή κατασκευή του κηδε-μόνα που είναι και βασική προϋπόθεση, την δυνατότητα διατήρησης αρχείου καταγραφής των σωματομετρικών αλλαγών καθώς και των ακτινογραφιών που έχει κατά
καιρούς υποβληθεί το παιδί.

ΚΑΝΕΝΑΣ δεν μπορεί να μας πείσει ότι θυμάται πολύ καλά πως ήταν το παιδί πριν από 6 μήνες και οτι όλα πάνε καλά. Μόνο η αντικειμενική καταγραφή με μηχανήματα υωηλής τεχνολογίας όπως τα Laser scanners, το Spine Scan και to Spine mapping που η SPONDYLOS Laser Spine Lab διαθέτει, μπορεί να μας διαβεβαιώσει οτι η θεραπεία ελέγχεται και εξελίσσεται ομαλά. Ακόμη και ακτινογραφία να κάνει το παιδί, πράγμα που πρέπει να αποφεύγεται σε πολύ συχνά διαστήματα, οι πληροφορίες που ο γιατρός θα πάρει είναι πάνω στην πλάγια μόνο παρέκκλιση της σπονδυλικής στήλης ενώ δεν φαίνεται η επίδραση που έχει στις στροφές των σπονδύλων και κατά συνέπεια στη κοσμητική διόρθωση του ύβου

2-Θα πρέπει ο ιατρός και οι υπεύθυνοι του κέντρου να βοηθήσουν το παιδί και τους γονείς να συνεργαστούν σε μια συντονισμένη προσπάθεια, που είναι μακρόχρονη και κοπιαστική. Το ωράριο που θα αποφασισθεί θα πρέπει να τηρείται ευλαβικά, γιατί παρ’ ότι δεν υπάρχει κανόνας για τις ώρες που θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κηδεμόνας, έρευνες έδειξαν ότι όσο περισσότερο εφαρμόζεται τοσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα (σε συνάρτηση βέβαια με την φύση και το μέγεθος της παραμόρφωσης).

3-Η έναρξη της θεραπείας θα πρέπει, εφ’ όσον τεθεί η διάγνωση να είναι έγκαιρη. Η καθυστέρηση έχει αποδειχθεί οτι μόνο επιδείνωση επιφέρει.

4-Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σ΄ όποιον ανέλαβε να παρακολουθήσει την σκολίωση. Όμως όταν τα αποτελέσματα διαψεύδουν τις αρχικές διαβεβαιώσεις θα πρέπει να γίνει νέα αναζήτηση. Ενας κακός κηδεμόνας φέρνει πολλές φορές χειρότερα αποτελέσματα από την μη εφαρμογή του.

5-Θα πρέπει οι γονείς να δεχτούν την πραγματικότητα και να μην εμπιστεύονται τη διάγνωση που ηχεί καλύτερα στα αυτιά τους και από χείλια μη ειδικά, όπως ότι η πολύ γυμναστική, το μονόζυγο, το κολύμπι ή η φυσικοθεραπεία θα επαναφέρουν το σώμα του παιδιού.

6-Ενα άλλο πρόβλημα είναι η ταχύτητα ανάπτυξης του παιδιού. Κάθε παιδί μεγαλώνει διαφορετικά. Κατά την διάρκεια της απότομης αύξησης ύψους, π.χ . Η αύξηση 5 εκ. σε 2 μήνες, θα πρέπει να οδηγήσει αμέσως τους γονείς στο κέντρο, γιατί αυξανόμενο το παιδί οι πιέσεις που δέχεται από τον κηδεμόνα θα είναι πλέον σε λάθος σημεία και θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα.
Λάθος πιέσεις στο σώμα φέρνουν χειρότερα αποτελέσματα από την μη εφαρμογή του κηδεμόνα


http://www.spondylos.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails