Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΑ


Γεροντική Άνοια

ΓΕΡΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΙΑ είναι ένα επίκτητο κλινικό σύνδρομο το οποίο παρουσιάζεται μείωση των νοητικών και γνωστικών ικανοτήτων ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής δυσλειτουργίας. Συνήθως επηρεάζει άτομα άνω των εξήντα πέντε ετών.

Κύρια αιτία της Γεροντικής Άνοιας είναι οι ακόλουθοι νόσοι:

Αλζάιμερ (Alzheimer)

Πικς (Picks)

Πάρκινσον (Parkinson)

Χάντινκτον (Huntingtons)

Πολυεμφραγματική Εγκεφαλοπάθεια Multi – Infract Syndrome

Το συχνότερο διαγνωσμένο αίτιο γεροντικής άνοιας είναι η νόσος Αλζάιμερ, η οποία είναι κληρονομική. Βάση του Διαγνωστικού Εγχειριδίου των Νοητικών Διαταραχών (DSM IV), τα κύρια διαγνωστικά κριτήρια για τη νόσο του Αλζάιμερ είναι τα ακόλουθα:

Μείωση σε πολλαπλές γνωστικές ικανότητες:
Απώλεια Μνήμης (δυσκολία στην εκμάθηση νέων πληροφοριών ή στην ανάκληση ήδη γνωστών πληροφοριών).
Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διαταραχές:
α) αφασία (γλωσσική διαταραχή)
β) απραξία (ανικανότητα στη διεκπεραίωση κινητικών δραστηριοτήτων στην απουσία μυϊκού προβλήματος)
γ) αγνωσία (ανικανότητα στην αναγνώριση αντικειμένων στην απουσία αισθητηριακού προβλήματος)
δ) διαταραχή των ανώτερων εκτελεστικών λειτουργιών (π.χ. προγραμματισμός, οργάνωση, σειροθέτηση, κατανόηση αφηρημένων εννοιών)

Οι ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο αυτή, παρουσιάζουν σταδιακή μείωση στην ικανότητα τους να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους. Οι γνωστικές ικανότητες επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο, με το στάδιο στο οποίο έχει προχωρήσει η νόσος.

Νόσος Αλζάιμερ

Η ομαδοποίηση των συμπτωμάτων της νόσου Αλζάιμερ και τα στάδια εξέλιξης δεν ακολουθούν απότομη κάθοδο. Οι ασθενείς περνούν στάδια με διαφορετικό ρυθμό. Κάποιοι μπορεί να μην παρουσιάσουν ποτέ όλα τα πιο κάτω.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ


ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ Ο ασθενής:
Παρουσιάζει καλή φυσική και κοινωνική κατάσταση
Παρουσιάζει μείωση βραχυπρόθεσμης μνήμης
Χάνει πράγματα, ξεχνά ονόματα και δυσκολεύεται να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις
Περιορίζει τον αυθόρμητο του λόγο και τη λήψη πρωτοβουλιών
Παρουσιάζει χαμηλή συγκέντρωση
Ζητά επαναλήψεις
Αντιδρά υπερβολικά σε γεγονότα
Μπορεί να είναι καταθλιπτικός, ανυπόμονος, ή επιθετικός
Νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο
Αρχίζει να αδυνατεί να συμπληρώσει γνωστές καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. να δέσει γραβάτα)
Ο ασθενής:
Μπορεί να έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι του συμβαίνει και προσπαθεί να το καλύψει
Αρχίζει να εξαρτάται από τους άλλους να τον βοηθούν τις στιγμές που ξεχνά

Η οικογένεια:
Μπορεί να μην έχει αναγνωρίσει ότι κάτι συμβαίνει ειδικά τα πρώτα χρόνια


http://www.speechtherapy.org.cy/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails